About us


Ribeye pork chop spare ribs, short loin cupim shoulder beef ribs pig shank corned beef boudin fatback ham. Biltong sausage short ribs fatback turducken frankfurter swine chicken. Capicola brisket venison picanha fatback pastrami, short ribs sirloin

Corned beef boudin landjaeger prosciutto kielbasa. Prosciutto brisket drumstick sausage pork chop landjaeger corne beef chuck filet mignon ham hock fatback.

  • 368,569
    Registered Members
  • 269,369
    Post
  • 22
    Presentation

Welcome to Psychologist & Family Consulting

It’s my goal to create a comfortable, safe environment, where we’ll work to achieve the goal together.

 am a certified specialist in the branch of psychology concerned with the assessment and treatment of mental illness and behavioural problems. My other passion is publishing. You can find and purchase all my books within this site.

RONDA SOLOMOU Psychologist

What We Can Offer

Exercitation cupim ex, short ribs cow in ullamco corned beef veniam kevin. Eu frankfurter ham hock ball tip reprehenderit adipisicing ipsum jerky tenderloin aliquip.

Wady wymowy

Terapia wad wymowy związanych z nieprawidłową artykulacją m.in. seplenienie, mowa bezdźwięczna

Opóźniony rozwój mowy

Diagnoza i terapia opóźnionego i/lub zaburzonego rozwoju mowy dziecka

Afazja, Dyzartria

Terapia neurologopedyczna dot.zaburzeń mowy i komunikacji u osób po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego

Laryngektomia

Rehabilitacja głosu u pacjentów po zabiegu częściowego lub całkowitego usunięcia krtani

Autyzm, Zespół aspergera

Rozwijanie funkcji komunikacyjnej języka, zwiększenie kompetencji społecznych

Rehabilitacja głosu

Terapia skoncentrowana na fizjologicznych mechanizmach głosotwórczych, prawidłowym procesie oddechowym oraz zaburzeniach głosu związanych z jego barwą i natężeniem

Profilaktyka logopedyczna

Przeciwdziałanie wystąpieniu wad i zaburzeń mowy

Masaż logopedyczny

Wspomaganie pracy narządów mowy, normalizacja napięcia mięśniowego, usprawnianie funkcji oralnych oraz wspieranie rozwoju mowy