Author: Patrycja

Co robi logopeda w przedszkolu, szkole?

Zakres działań logopedy w przedszkolu i szkole szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591) § 25. Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności: