Artykuły logopedyczne

Głoska R – Fakty i Mity

Fakt nr 1 – Głoska [r] to najtrudniejsza artykulacyjnie głoska języka polskiego. Fakt nr 2 – Głoska [r] to dźwięk, który najczęściej ulega deformacjom artykulacyjnym. Trudności w jego realizacji dotyczą nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Fakt nr 3 – Rotacyzm to nazwa określająca nieprawidłową artykulację głoski [r]. Fakt nr 4 – Normatywnie głoska ta […]

Co robi logopeda w przedszkolu/szkole?

Zakres działań logopedy w przedszkolu i szkole szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591) § 25. Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności: 1) diagnozowanie logopedyczne, […]

Logopeda dla dorosłego – kiedy?

Problemy dotyczące mowy i komunikacji mają ogromny wpływ na jakość życia pacjenta. Jak się okazuje boryka się z nimi wielu dorosłych. Często sami zauważają ich negatywny wpływ na kwestie psychospołeczne. Przyczynami, dla których osoby dorosłe pojawiają się w gabinecie logopedy i rozpoczynają terapię są: Wady wymowy, do których najczęściej zaliczany jest rotacyzm – czyli nieprawidłowa […]