Logopeda dla dzieci

W przypadku wizyty małego pacjenta u logopedy poddawany on jest kilku standardowym etapom postępowania. Pierwszym z nich jest diagnozowanie, badanie sprawności dot. wymowy, języka, realizacji dialogu i narracji oraz interpretacja uzyskanych wyników

Kiedy z dzieckiem do logopedy?

Kiedy iść z dzieckiem do logopedy? Proces kształtowania się mowy przebiega indywidualnie u każdego dziecka. Powinien on jednak być harmonijny, postępujący oraz zgodny z wyznaczonymi normami. Istotną rolę odgrywa obserwacja dziecka, a nie bez znaczenia jest również świadomość rodzica

Co robi logopeda w przedszkolu, szkole?

Zakres działań logopedy w przedszkolu i szkole szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591) § 25. Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności: