Kiedy iść z dzieckiem do logopedy?


 Proces kształtowania się mowy przebiega indywidualnie u każdego dziecka. Powinien on jednak być harmonijny, postępujący oraz zgodny z wyznaczonymi normami. Istotną rolę odgrywa obserwacja dziecka, a nie bez znaczenia jest również świadomość rodzica – umożliwiająca jak najszybsze podjęcie logopedycznej interwencji.

Czy mowa Twojego dziecka rozwija się prawidłowo? Co na poszczególnych etapach rozwoju dziecka powinno niepokoić? Kiedy niezbędna jest wizyta u logopedy z dzieckiem? Koniecznie skorzystaj z konsultacji ze specjalistą, jeśli zauważysz u swojego dziecka niepokojące sygnały opisane poniżej.

PIERWSZE MIESIĄCE ŻYCIA u dziecka występują trudności dot.przyjmowania pokarmu (ssanie z piersi i/lub butelki, krztuszenie się przy połykaniu) zaburzenia obejmujące odruchowe reakcje oralne (ssania i połykania, szukania, kąsania, wymiotna, otwierania ust, wysuwania języka, wargowa, żuchwowa) dziecko ma obniżone napięcie mięśniowe

OKOŁO 6-7 MIESIĄCA ŻYCIA dziecko nie gaworzy (tzn.,że nie wymawia zespołu sylab tj. ma-ma,la-la,ba-ba) nie odwraca głowy w kierunku dźwięku (np.grzechotki)

12 MIESIĄC ŻYCIA nie realizuje prostych słów tj.mama, tata, baba, bam brak realizacji onomatopei np. hau, mu, miau nie reaguje na swoje imię brak gestu wskazywania

24 MIESIĄC ŻYCIA nie tworzy dwuelementowych, prostych zdań tj. Tata am (Tata je). Mama oć (Mama chodź). Lala aaa (Lala śpi). nie realizuje prostych poleceń np. Rzuć piłkę. Pogłaszcz lalę.

3 ROK ŻYCIA nie mówi nie tworzy zdań zbudowanych z 3-4 wyrazów mowa dziecka jest niezrozumiała dla otoczenia mówi „w swoim własnym języku”

4 ROK ŻYCIA realizuje głoski interdentalnie tzn.,że podczas mówienia język wysuwa się między zęby substytuuje (zamienia) następujące głoski : [l]->[j], [w]->[f], [d]->[t], [k]->[t], [g]->[d], [ź]->[ś], [dź]->[ć]

5 ROK ŻYCIA jeżeli występują jakiekolwiek z wyżej opisanych trudności oraz : substytuuje (zamienia) głoski szeregu syczącego [s,z,c,dz] na głoski szeregu ciszącego [ś,ź,ć,dź]

6 ROK ŻYCIA jeżeli występują jakiekolwiek z wyżej opisanych trudności oraz : substytuuje (zamienia) głoski szeregu szumiącego [sz,ż,cz,dż] na głoski szeregu syczącego [s,z,c,dz] substytuuje (zamienia) głoskę [r] na [l]

NIEZALEŻNIE OD WIEKU: obserwujemy u dziecka przewlekle uchylone usta oraz ustny tor oddechowy (gdy nie ma infekcji) dziecko śpi z otwartą buzią chrapie zaobserwujemy brak rozwoju mowy lub jego regres ma trudności dot. gryzienia, żucia, połykania śliny, płynów, czy pokarmów nadmiernie się ślini (nie dotyczy dzieci w okresie ząbkowania) mówi przez nos (gdy nie ma infekcji) budowa narządów mowy jest nieprawidłowa ma niedosłuch jąka się.

Jeśli masz jakieś pytania – napisz do nas e-mail!