Logopeda dla dorosłego – kiedy?


Problemy dotyczące mowy i komunikacji mają ogromny wpływ na jakość życia pacjenta. Jak się okazuje boryka się z nimi wielu dorosłych. Często sami zauważają ich negatywny wpływ na kwestie psychospołeczne.

Przyczynami, dla których osoby dorosłe pojawiają się w gabinecie logopedy i rozpoczynają terapię są:

  • Wady wymowy, do których najczęściej zaliczany jest rotacyzm – czyli nieprawidłowa realizacja głoski [r] lub sygmatyzm (inaczej seplenienie), polegające na niewłaściwej artykulacji głosek szeregu szumiącego [sz,ż,cz,dż], syczącego [s,z,c,dz] lub ciszącego [ś,ź,ć,dź]
  • Rehabilitacja głosu u pacjentów po laryngektomii, czyli zabiegu polegającym na częściowym lub całkowitym usunięciu krtani, będącym jedną z metod chirurgicznego leczenia raka krtani i raka gardła dolnego
  • Uszkodzenia i dysfunkcje układu nerwowego prowadzące do afazji, dyzartrii, czy dysfagii, a także choroby neurodegeneracyjne
  • Jąkanie, czyli zaburzenia tempa, rytmu i płynności mówienia Leczenie ortodontyczne oraz mająca wpływ na jego rezultat – nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka i/lub zaburzenia dotyczące sposobu połykania. Istnieje uzasadnione ryzyko, że jeśli nie uda się wyeliminować nieprawidłowych funkcji, po zdjęciu aparatu ortodontycznego – nie uda się utrzymać efektów leczenia
  • Dysfonia, czyli wielopostaciowe zaburzenia głosu będące konsekwencją m.in.chorób krtani, a zwłaszcza fałdów głosowych (m.in.guzków głosowych, polipów) oraz nieprawidłowej pracy mięśni krtani, zaburzeń emisji głosu (często występuje u osób pracujących głosem). Terapia wszystkich powyższych wymaga przeprowadzenia szczegółowej diagnozy logopedycznej, często konsultacji z innymi specjalistami (np.laryngologiem, foniatrą, audiologiem, psychologiem czy neurologiem), opracowania indywidualnego planu terapii oraz systematycznych spotkań