Single post

Logopeda dla dorosłych


Logopeda dla dorosłych-kiedy? Problemy dotyczące mowy i komunikacji mają ogromny wpływ na jakość życia pacjenta. Jak się okazuje, boryka się z nimi wielu dorosłych.

Często sami zauważają ich negatywny wpływ na kwestie psychospołeczne. Przyczynami, dla których osoby dorosłe pojawiają się w gabinecie logopedy i rozpoczynają terapię są: Wady wymowy, do których najczęściej zaliczany jest rotacyzm-czyli nieprawidłowa realizacja głoski [r] lub sygmatyzm (inaczej seplenienie), polegające na niewłaściwej artykulacji głosek szeregu szumiącego [sz,ż,cz,dż], syczącego [s,z,c,dz] lub ciszącego [ś,ź,ć,dź].

Rehabilitacja głosu u pacjentów po laryngektomii, czyli zabiegu polegającym na częściowym lub całkowitym usunięciu krtani,będącym jedną z metod chirurgicznego leczenia raka krtani i raka gardła dolnego. Uszkodzenia i dysfunkcje układu nerwowego prowadzące do afazji,dyzartrii, czy dysfagii, a także choroby neurodegeneracyjne.
Jąkanie, czyli zaburzenia tempa,rytmu i płynności mówienia Leczenie ortodontyczne oraz mająca wpływ na jego rezultat-nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka i/lub zaburzenia dotyczące sposobu połykania. Istnieje uzasadnione ryzyko,że jeśli nie uda się wyeliminować nieprawidłowych funkcji, po zdjęciu aparatu ortodontycznego-nie uda się utrzymać efektów leczenia.
Dysfonia, czyli wielopostaciowe zaburzenia głosu będące konsekwencją m.in.chorób krtani,a zwłaszcza fałdów głosowych (m.in. guzków głosowych, polipów) oraz nieprawidłowej pracy mięśni krtani, zaburzeń emisji głosu (często występuje u osób pracujących głosem).

Terapia wszystkich powyższych wymaga przeprowadzenia szczegółowej diagnozy logopedycznej, często konsultacji z innymi specjalistami (np. laryngologiem, foniatrą, audiologiem, psychologiem czy neurologiem), opracowania indywidualnego planu terapii oraz systematycznych spotkań.

Leave a Comment

aaaa