Single post

Logopeda dla dorosłych


Logopeda dla dorosłych – kiedy? Problemy dotyczące mowy i komunikacji mają ogromny wpływ na jakość życia pacjenta. Jak się okazuje boryka się z nimi wielu dorosłych. Często sami zauważają ich negatywny wpływ na kwestie psychospołeczne. Przyczynami, dla których osoby dorosłe pojawiają się w gabinecie logopedy i rozpoczynają terapię są : Wady wymowy,do których najczęściej zaliczany jest rotacyzm – czyli nieprawidłowa realizacja głoski [r] lub sygmatyzm (inaczej seplenienie), polegające na niewłaściwej artykuji głosek szeregu szumiącego [sz,ż,cz,dż], syczącego [s,z,c,dz] lub ciszącego [ś,ź,ć,dź] Rehabilitacja glosu u pacjentów po laryngektomii, czyli zabiegu polegającym na częściowym lub całkowitym usunięciu krtani,będącym jedną z metod chirurgicznego leczenia raka krtani i raka gardła dolnego. Uszkodzenia i dysfunkcje układu nerwowego prowadzące do afazji,dyzartrii, czy dysfagii, a także choroby neurodegeneracyjne Jąkanie, czyli zaburzenia tempa,rytmu i płynności mówienia Leczenie ortodontyczne oraz mająca wpływ na jego rezultat – nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka i/lub zaburzenia dotyczące sposobu połykania. Istnieje uzasadniowe ryzyko,że jeśli nie uda się wyeliminować nieprawidłowych funkcji, po zdjęciu aparatu ortodontycznego – nie uda się utrzymać efektów leczenia Dysfonia, czyli wielopostaciowe zaburzenia głosu będące konsekwencją m.in.chorób krtani,a zwłaszcza fałdów głosowych (m.in.guzków głosowych,polipów) oraz nieprawidłowej pracy mięśni krtani, zaburzeń emisji głosu (często wystepuje u osób pracujących głosem). Terapia wszystkich powyższych wymaga przeprowadzenia szczegółowej diagnozy logopedycznej, często konsultacji z innymi specjalistami (np.laryngologiem,foniatrą,audiologiem,psychologiem czy neurologiem), opracowania indywidualnego planu terapii oraz systematycznych spotkań.

Leave a Comment

aaaa