Logopeda dla dzieci


W przypadku wizyty małego pacjenta u logopedy poddawany on jest kilku standardowym etapom postępowania. Pierwszym z nich jest diagnozowanie, badanie sprawności dot.wymowy, języka, realizacji dialogu i narracji oraz interpretacja uzyskanych wyników, analiza badań specjalistycznych, uzyskanie informacji z wywiadu rodzinnego, aż wreszcie rozpoznanie.

Na podstawie zebranych wiadomości logopeda programuje terapię pacjenta. Określa cele postępowania logopedycznego oraz niezbędne do ich uzyskania strategie i metody. Na postępowanie terapeutyczne składa się organizacja poszczególnych jego etapów i ich ocena, dobór odpowiednich środków i pomocy oraz prowadzenie dokumentacji.