Single post

Logopeda dla niemowlaka


Praca z noworodkami i niemowlętami to szczególna część działalności logopedy, neurologopedy. Społeczna świadomość dotycząca zagadnień z zakresu wczesnej interwencji, diagnostyki i stymulacji logopedycznej na najwcześniejszym etapie życia człowieka jest wciąż niska. Warto pamiętać o tym, że im wcześniej uda się rozpoznać i zdiagnozować nieprawidłowości, tym większa szansa na to aby zapobiec, a nawet zniwelować skutki ewentualnych zaburzeń. Do zadań w pracy logopedy na etapie wczesnej interwencji terapeutycznej należy : Anatomiczna i funkcjonalna ocena narządów mowy Ocena sposobu oddychania i toru oddechowego Ocena przebiegu funkcji związanych z przyjmowaniem pokarmu Ocena w zakresie odruchowych reakcji oralnych Ocena reakcji na bodźce słuchowe i wzrokowe Ocena napięcia mięśniowego Analiza danych zebranych na podstawie diagnozy logopedycznej, wywiadu przeprowadzonego z rodzicami/opiekunami dziecka oraz interpretacja wyników specjalistycznych badań pozwalają na zidentyfikowanie ewentualnych zaburzeń i nieprawidłowości. Na tej podstawie programowana jest terapia uwzględniająca potrzeby małego pacjenta. Często w postępowanie terapeutyczne zaangażowany jest cały zespół terapeutów m.in. logopeda, fizjoterapeuta, neonatolog oraz służba medyczna.

Leave a Comment

aaaa