Single post

Logopeda dla niemowlaka


Praca z noworodkami i niemowlętami to szczególna część działalności logopedy, neurologopedy. Społeczna świadomość dotycząca zagadnień z zakresu wczesnej interwencji, diagnostyki i stymulacji logopedycznej na najwcześniejszym etapie życia człowieka jest wciąż niska.

Warto pamiętać o tym, że im wcześniej uda się rozpoznać i zdiagnozować nieprawidłowości, tym większa szansa na to, aby zapobiec, a nawet zniwelować skutki ewentualnych zaburzeń.
Do zadań w pracy logopedy na etapie wczesnej interwencji terapeutycznej należy:

  • anatomiczna i funkcjonalna ocena narządów mowy
  • ocena sposobu oddychania i toru oddechowego
  • ocena przebiegu funkcji związanych z przyjmowaniem pokarmu
  • ocena w zakresie odruchowych reakcji oralnych
  • ocena reakcji na bodźce słuchowe i wzrokowe
  • ocena napięcia mięśniowego
  • analiza danych zebranych na podstawie diagnozy logopedycznej, wywiadu przeprowadzonego z rodzicami/opiekunami dziecka oraz interpretacja wyników specjalistycznych badań pozwalają na zidentyfikowanie ewentualnych zaburzeń
    i nieprawidłowości

Na tej podstawie programowana jest terapia uwzględniająca potrzeby małego pacjenta. Często w postępowanie terapeutyczne zaangażowany jest cały zespół terapeutów m.in. logopeda, fizjoterapeuta, neonatolog oraz służba medyczna.

Leave a Comment

aaaa