no sidebar

Logopeda dla dzieci

W przypadku wizyty małego pacjenta u logopedy poddawany on jest kilku standardowym etapom postępowania. Pierwszym z nich jest diagnozowanie, badanie sprawności dot. wymowy, języka, realizacji dialogu i narracji oraz interpretacja uzyskanych wyników

Kiedy z dzieckiem do logopedy?

Kiedy iść z dzieckiem do logopedy? Proces kształtowania się mowy przebiega indywidualnie u każdego dziecka. Powinien on jednak być harmonijny, postępujący oraz zgodny z wyznaczonymi normami. Istotną rolę odgrywa obserwacja dziecka, a nie bez znaczenia jest również świadomość rodzica