Wady wymowy

Terapia wad wymowy związanych z nieprawidłową artykulacją m.in. seplenienie, mowa bezdźwięczna

Opóźniony rozwój mowy

Diagnoza i terapia opóźnionego i/lub zaburzonego rozwoju mowy dziecka

Afazja, Dyzartria

Terapia neurologopedyczna dot.zaburzeń mowy i komunikacji u osób po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego

Laryngektomia

Rehabilitacja głosu u pacjentów po zabiegu częściowego lub całkowitego usunięcia krtani

Autyzm, Zespół aspergera

Rozwijanie funkcji komunikacyjnej języka, zwiększenie kompetencji społecznych

Rehabilitacja głosu

Terapia skoncentrowana na fizjologicznych mechanizmach głosotwórczych, prawidłowym procesie oddechowym oraz zaburzeniach głosu związanych z jego barwą i natężeniem

Profilaktyka logopedyczna

Przeciwdziałanie wystąpieniu wad i zaburzeń mowy

Masaż logopedyczny

Wspomaganie pracy narządów mowy, normalizacja napięcia mięśniowego, usprawnianie funkcji oralnych oraz wspieranie rozwoju mowy