Patrycja Jabłońska

Logopeda & Neurologopeda

Dzień dobry!

Jestem absolwentką pięcioletnich studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna realizowanych we współpracy Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studiów podyplomowych neurologopedia z elementami foniatrii i audiologii zorganizowanych przez Uniwersytet Jagielloński.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w placówkach medycznych i edukacyjnych m.in. na oddziałach neurologii i otolaryngologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym UCK WUM
w Warszawie oraz Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, fundacjach, specjalistycznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach podstawowych i przedszkolach.
W pracy reprezentuję holistyczne ujęcie modelu terapii.

Opieką logopedyczną obejmuję dzieci, młodzież, a także osoby dorosłe. Oferuję pomoc osobom z opóźnionym rozwojem mowy, seplenieniem, rotacyzmem, niedosłuchem, dyslalią i dysleksją. Prowadzę terapię zaburzeń komunikacji u dzieci z zespołem Downa, Aspergera i autyzmem. Współpracuję z Pacjentami z afazją, dysfagią, dyzartrią, po przebytym zabiegu laryngektomii.

W latach 2016-2017 we współpracy z Fundacją „Uniwersytet Dzieci” prowadziłam prelekcje skierowane do rodziców, dotyczące wpływu wysokich technologii na mowę dziecka i jej rozwój.

Kursy i szkolenia:

  • Wykorzystanie pomocy terapeutycznych
  • Stymulacja rozwoju mowy dziecka niemówiącego
  • IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji Światowego Dnia Jąkania (ISAD)
  • Zabawy rytmiczno-muzyczne oraz ćwiczenia rozumienia w terapii dziecka z ORM
  • Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej
  • Standardy postępowania logopedyczno – pedagogicznego w przypadku dziecka z podejrzeniem ORM
  • Masaż sfery orofacjalnej
  • Mutyzm w diagnozie i terapii logopedycznej
  • Masaż logopedyczny w praktyce terapeuty